آخرین خبرها

آنتی‌بیوتیک‌، کودکان را چاق می‌کند

سایت بدون -مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضداسید معده (آنتی‌اسیدها) در دوران کودکی خطر ابتلا به چاقی را افزایش می‌دهد.

نتایج آزمایشات جدید نشان داده است کودکانی که پیش از دو سالگی با آنتیبیوتیک تحت درمان قرار بگیرند بیشتر احتمال دارد در اواخر دوران کودکی به چاقی مبتلا شوند. محققان آمریکایی در ارزیابی تاثیر درمانهای رایج برای مقابله با عفونت دریافتهاند مختل ساختن عملکرد باکتریها در روده میتواند تاثیرات طولانیمدتی بر روند سوخت و ساز بدن کودکان داشته باشد و به روند افزایش وزن آنان منجر شود. این بررسیها نشان داد نوزادانی که داروهای آنتیبیوتیک دریافت کردهاند ۲۶ درصد بیشتر احتمال دارد در دوران کودکی دچار اضافهوزن شوند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }