آخرین خبرها

اهمیت‭ ‬داده‌كاوی در‭ ‬استارت‌آپ‌ها

داده‭ (‬Data‭) ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دارایی‌های‭ ‬هر‭ ‬استارت‌آپ‭ ‬است‭. ‬داده‭ ‬می‌تواند‭ ‬شرایط‭ ‬كسب‌وكار‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬تحت‌تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬كرد‭ ‬داده‭ ‬با‭ ‬اطلاعات‭ (‬Information‭)  ‬متفاوت‭ ‬است،‭ ‬روی‭ ‬داده‌ها‭ ‬فرآیند‭ ‬تحلیلی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خام‭ ‬ذخیره‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬داده‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پردازش‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬تبدیل‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬برای‭ ‬این‌که‭ ‬استخراج‭ ‬اطلاعات‭ ‬مفید،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬فرآیند‭ ‬داده‌كاوی‭ (‬Data‭ ‬Mining‭)  ‬است‭.‬

داده‌كاوی‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬ریاضیات‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬الگوریتم‌ها‭ ‬و‭ ‬الگوها‭ ‬می‌پردازد‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬میان‭ ‬داده‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬آنها‭ ‬بتوان‭ ‬تحلیلی‭ ‬از‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬بازار‭ ‬ایجاد‭ ‬كرد‭. ‬اطلاعاتی‭ ‬كه‭ ‬فرآیند‭ ‬داده‌كاوی‭ ‬به‭ ‬كسب‌وكار‭ ‬ارائه‭ ‬می‌كند،‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭:‬

به‭ ‬شناخت‭ ‬دقیق‌تر‭ ‬مشتریان‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭: ‬تحلیل‭ ‬داده‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬مشتریان‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بگوید‭ ‬كجا‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬بهبود‭ ‬ایجاد‭ ‬كنیم‭ ‬كه‭ ‬مشتری‭ ‬مدت‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬محصول‭ ‬ما‭ ‬بگذراند‭.‬

تخمینی‭ ‬از‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬مشتری‭ ‬ارائه‭ ‬می‌كند‭: ‬وقتی‭ ‬داده‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬داریم،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬نقاطی‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬مشتری‭ ‬محصول‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬می‌گذارد‭ ‬شناسایی‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اصلاح‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬مشتری‭ ‬بكوشیم‭.‬

اثرگذاری‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بازاریابی‭ ‬را‭ ‬اندازه‭ ‬می‌گیرد‭:‬‭ ‬وقتی‭ ‬یك‭ ‬برنامه‭ ‬بازاریابی‭ ‬یا‭ ‬ماركتینگ‭ (‬كمپین‭) ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬داده‌های‭ ‬برآمده‭ ‬از‭ ‬بازخورد‭ ‬كاربران،‭ ‬میزان‭ ‬اثرگذاری‭ ‬كمپین‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬كرد‭.‬

با‭ ‬شناسایی‭ ‬روندها‭ ‬به‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬اتفاقات‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭:‬‭ ‬با‭ ‬شناخت‭ ‬شرایط‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬نمودارها‭ ‬می‌توان‭ ‬مسیر‭ ‬حركت‭ ‬كاربر‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬داد‭.‬

اطلاعات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ارائه‭ ‬می‌كند‭: ‬این‭ ‬داده‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬الگوهای‭ ‬فروش‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كشف‭ ‬این‭ ‬الگوها‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شرایط‭ ‬تسهیل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

استارت‌آپ‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬روی‭ ‬فناوری‭ ‬یادگیری‭ ‬ماشین‭ (‬Machine leaning‭) ‬اكتشاف‭ ‬الگوریتم‌ها‭ ‬و‭ ‬شیوه‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬سامانه‌ها‭ ‬توانایی‭ ‬یادگیری‭ ‬پیدا‭ ‬كنندتا‭ ‬داده‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هوشمند‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬برمبنای‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬رفتار‭ ‬كنند‭.‬

هر‭ ‬چقدر‭ ‬داده‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬كند،‭ ‬یادگیری‭ ‬ماشین‭ ‬بهتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬هزینه‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬سامانه‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬كمك‭ ‬كند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬سامانه‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬اطلاعات‭ ‬اولیه‭ ‬از‭ ‬كاربر‭ ‬می‌تواند‭ ‬گام‌های‭ ‬بعدی‭ ‬رفتاری‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬حدس‭ ‬بزند‭ ‬و‭ ‬گزینه‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پیشنهاد‭ ‬كند‭. ‬این‭ ‬پیشنهادها‭ ‬می‌تواند‭ ‬بر‭ ‬وفاداری‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬مجدد‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬اثرگذار‭ ‬باشد‭.‬

برچسب‌ها: , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }