آخرین خبرها

برای این که خوش شانس باشید،باید موفق باشید

https://www.aksanplus.com/news/1397/03/920big.jpg

سایت بدون -در نگاه اول به افراد بسیار موفق گاهی این جمله در ذهنتان نقش می‌بندد که «آنها خوش‌شانس بودند و موفق شدند.» شاید این موضوع تا حدی درست باشد، اما حقیقتا بخت و اقبال تا چه حد می‌تواند در زندگی افراد تاثیرگذار باشد؟ آیا می‌توان هر توانمندی دیگران را به خوش‌اقبالی و هر ناتوانی خود یا تلاش نکردنمان برای دستیابی به موفقیت را به بدشانسی‌مان نسبت داد؟ شاید وقتش رسیده باشد به جای این افکار بی‌اساس به‌دنبال رمزگشایی از رازهای افراد موفق باشیم. بی‌شک اولین نکته‌ای که در بررسی زندگی این افراد به چشم خواهد خورد توانایی آنها در ساخت فرصت‌ها و گشودن درهای بسته است. در ادامه این مطلب نگاهی خواهیم داشت به توصیه‌های چند کارآفرین موفق در رابطه با کارهایی که برای رسیدن به موفقیت انجام می‌دهند.

با کار کردن بیاموزید

گرچه افزایش اطلاعات از طریق خواندن، یادگیری چیزهای جدید و صحبت با افراد مختلف مهم است، اما اگر بهدنبال راهاندازی کسبوکار و استفاده از فرصتهای تازه هستید، نمیتوانید فقط به نشستن و خواندن و فکر کردن بسنده کنید. برای رسیدن به موفقیت باید بلند شوید، کاری انجام دهید، ایدههای خود را عملیاتی کنید، حتی گاهی شکست بخورید تا یاد بگیرید.

کنجکاو باشید

بهترین روش برای فرصتسازی، جستوجوی چیزهایی است که تخیل شما را درگیر میکند یا حتی ممکن است شما را عصبانی کند و شما برای بهبود آن مساله روشی پیدا میکنید. برای مثال احتمالا کسی که خیلی کمطاقت بوده مبدع نرمافزارهای همراه تحویل سریع غذا از رستوران به مشتری بوده است!

از منطقه امن خود خارج شوید

بسیاری از مردم تصور میکنند چون خوشاقبال نیستند فرصتی برایشان پیش نمیآید. اما مشکل این نیست. هرکسی باید برای خودش فرصت بسازد. چگونه؟ فقط با انجام سه کار میتوانید فرصتهای خود را به وجود بیاورید. قرار گرفتن در جمع افراد موفق، خارج شدن از منطقه امن عادتها و به بهترین شکل زندگی کردن، کلیدهای پیداکردن فرصتهای جدید خواهند بود. افراد موفق عادتهای موثر و روشهای خاصی برای زندگی دارند که به موفقیتشان کمک میکند. با ورود به جمع آنها این فرصت را برای خود فراهم میکنید که این عادات روزمره را یاد بگیرید و در زندگی خود پیاده کنید.

نکته دیگر خارج شدن از منطقه امن عادتهاست. زمانی که خود را در منطقه امن عادتهایتان زندانی کنید و هر روز کارهای تکراری روزهای قبل را انجام دهید، فرصتی برای تجربه موضوعات تازه و روبهرو شدن با فرصتهای جدید نخواهید داشت. هیچ وقت نمیتوان از انجام دادن کارهای تکراری برای هزارمینبار انتظار دیدن نتیجهای کاملا متفاوت داشت.

در آخر اگر بهگونهای که دوست دارید زندگی کنید و همیشه خود را فردی موفق بدانید، خیلی زود تغییر میکنید و فرصتهای جدید یکی پس از دیگری به سراغتان خواهد آمد.

فضای کافی ایجاد کنید

برای ایجاد فرصتهای جدید جا باز کنید. افراد بسیار موفق هیچوقت نمیگویند سرم خیلی شلوغ است و دیگر فرصتی برای انجام کار دیگری ندارم. چنین افرادی با ردکردن دعوتهای دورهمی و مشتاق بودن برای ایجاد زمانی برای مطالعه و فکرکردن و کنجکاوی در برنامه شلوغ خود، برای فرصتهای جدید فضا ایجاد میکنند. یکی از روشهای موثر برای این کار، اختصاصدادن زمانی مشخص به مطالعه روزنامه، مجله، کتاب و همینطور پرداختن به عبادت و حتی مدیتیشن است. داشتن چنین عادتهایی در برنامه روزانه کمک میکند تا افکار خود را روی کاغذ بیاوریم، اطلاعات خود را به چالش بکشیم، ایدههای جدیدی به دست بیاوریم و فرصتهایی را که بسیاری از افراد به آسانی از کنارشان عبور میکنند را به دست بیاوریم. پس یادتان باشد حتما در برنامه خود زمانی را به فکرکردن اختصاص دهید.

مدیریت زمان داشته باشید

یکی از نکات کلیدی برای ایجاد فرصتهای مناسب، یادگیری مدیریت زمان است. کافی است هر کسی فقط چند دقیقه از وقت شما را لازم داشته باشد تا تمام روزتان را بدون بهرهوری خاصی از دست بدهید. بنابراین برای بهینهسازی زمان باید تا جای ممکن از موارد برنامهریزی نشده جلوگیری کنید و اموری را که اهمیت چندانی ندارند نیز از برنامه کاری خود حذف کنید. همچنین میتوانید انجام برخی از کارهایی را که اهمیت کمتری دارند به افراد دیگر محول کنید و خودتان روی موارد دارای اولویت بالاتری متمرکز شوید.

در بسیاری از مواقع وقتی میخواهید کاری انجام دهید با موانع مختلفی روبهرو میشوید. در چنین مواردی باید به اندازه کافی خلاق باشید تا بتوانید راههای جایگزین دیگری را امتحان کنید. خیلی وقتها حتی زمانی که به نظر میرسد همه محاسبات دقیق هستند و هیچ مشکلی پیش نمیآید هم به در بسته بر میخوریم یا حتی شکست میخوریم. اما جای نگرانی نیست زیرا هر شکست مقدمه پیروزی است. هیچوقت تمام تخممرغهای خود را در یک سبد قرار ندهید و همیشه چند راهکار مختلف را همزمان پیش ببرید. زمانی که شکست میخورید ناامید نشوید چون فردایی هست. زمان خود را صرف تماشای اتفاقات گذشته نکنید و تمرکزتان را به راهی که در پیش دارید معطوف کنید.

به دنبال حل مسائل باشید

بیشتر اوقات فرصتهای بزرگ از دل مشکلات کوچک بیرون میآیند. این مسائل ممکن است خودتان، همکارانتان یا کل صنعتی که در آن مشغول به کار هستید را تحت تاثیر قرار دهد. خیلی از آنها به شکل مشکلات روزمرهای درآمدهاند که اگرچه آزاردهنده هستند اما بخش از زندگی شدهاند. اما گاهیاوقات راهحلی خلاقانه برای مشکلی کوچک میتواند به محصولی پرفروش تبدیل شود. در زمان رویارویی با مشکلات مردم به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول کسانی هستند که از مساله موجود دائم شکایت دارند و عصبی میشوند، دسته دوم هم از مشکل موجود ناراضی هستند اما برای رفع آن راهحلی پیدا میکنند. گروه دوم با سرعت بسیار بیشتری نسبت به گروه اول در زندگی پیشرفت میکنند. یادتان باشد روشهای رایج برای انجام دادن کارها هیچ وقت بهترین روش انجام آن کار نیست و همیشه راهحل بهتری وجود دارد. بسیاری از شرکتهای بزرگ و موفق با همین ذهنیت کار خود را آغاز کردند و موفق شدند.

همیشه اول به سراغ چالشهای سختتر بروید

همیشه زمانی سراغ حل کردن سختترین چالشها و مشکلات بروید که بیشترین میزان انرژی را دارید و مغزتان فعالتر است. این عادت کمک میکند سختترین مشکلات را آسانتر برطرف کنید. از طرفی مقدار زیادی از بار ذهنیتان نیز کاسته خواهد شد و احساس موفقیت بیشتری خواهید داشت. پاسخ به نامههای الکترونیک و تماسها در ساعاتی که انرژی کمتری دارید، این امکان را فراهم میکند که بهرهوری بیشتری در طول روز داشته باشید.

زمان کافی به سلامت و مراقبت از خود اختصاص دهید

این وظیفه شماست که مراقب خودتان باشید زیرا فقط در این صورت است که میتوانید مراقب کسبوکارتان باشید. برای اهمیت دادن به سلامت میتوانید زمان مشخصی را به شنا کردن میانروز، یا حتی قدم زدن اطراف محل کار اختصاص دهید. اما یادتان باشد زمان آن را با عنوان «قرار کاری» در برنامه روزانه خود یادداشت کنید تا یادتان باشد که نمیتوانید آن را مختل یا لغو کنید.

از حس غبطه خوردن استفاده کنید

خیلی از مواقع، مشکل ما داشتن ارتباطات کافی یا زمان لازم برای پیدا کردن فرصتهای جدید نیست؛ بلکه مساله این است که در مرحله اول نمیدانید باید بهدنبال چه فرصتها و هدفهایی باشید. برای حل این مشکل شاید بهتر باشد علاوه بر نگاهکردن به زندگی خود، زمانی را برای فکر کردن به زندگی افرادی اختصاص دهید که به وضع آنها غبطه میخورید. این افراد میتوانند از آشنایانتان باشند یا صرفا افراد موفقی باشند که کارهایی که شما دوست دارید را انجام میدهند یا به نحوی که شما میپسندید زندگی میکنند. توجه به حس غبطه این امکان را ایجاد میکند که دیدگاه بسته و گزینههای محدود اطراف خود را گسترش دهیم و با دنیای بزرگی از ایدههای نو روبهرو شویم و دنبالشان کنیم.

تمامی جنبههای زندگی خود را سر و سامان بدهید

معمولا زمانی که کنترل امور از دستتان خارج شده باشد، بندرت میتوانید از فرصتهایی که در مسیر کسبوکارتان قرار دارند، بهره ببرید. اگر بیش از حد سرتان شلوغ باشد یا نظم و ترتیبی در کار خود نداشته باشید، خیلی بعید است بتوانید فرصتهای تازه را ببینید و درهای جدیدی به روی کسبوکارتان باز کنید. حتی اگر بتوانید این فرصتها را شناسایی کنید، فضا و ظرفیت کافی برای دنبالکردن آنها نخواهید داشت. پس تسلط بر تمام امور زندگی مانند روابط، کار، میزان بودجه و حسابوکتابهای مالی بسیار مهم است. زمانی که در تمامی بخشهای زندگی خود نظموترتیب داشته باشید چابکی لازم برای دیدن و به دست آوردن فرصتها را خواهید داشت. اگر تمام جوانب زندگی شما برنامه منظمی داشته باشد، زمانی که بخواهید کاری را انجام دهید، از روابط کافی برای کمک گرفتن برخوردارید، زمان کافی برای اختصاص دادن به آن کار را دارید و منابع مالی که برای انجام آن مورد نیاز است را در اختیار دارید.

منبع: INC

مترجم: عسل اخویان طهرانی

برچسب‌ها: ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }