آخرین خبرها

بلند قدها، بیشتر در خطر سرطان قرار دارند

سایت بدون -متخصصان در یک مطالعه تازه مدعی شده‌اند افراد بلند قد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند.

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا در بررسیهای اخیر خود دریافتند افراد بلند قد در معرض فزاینده ابتلا به سرطان هستند و این امر تا حدودی میتواند به این دلیل باشد که در بدن آنان تعداد سلول بیشتری وجود دارد که ممکن است در معرض این بیماری قرار بگیرند.

متخصصان آمریکایی در این آزمایشها به ارزیابی مردم سه قاره پرداخته و دریافتند خطر ابتلا به سرطان در زنان و مردان به ازای هر ده سانتیمتر افزایش قد، ۱۰ درصد بیشتر میشود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }