آخرین خبرها

خطای بقا چیست و چگونه ما را از موفقیت باز می دارد؟

سایت بدون – هر گاه ما یک گروه، یک ایده یا یک کار موفق می بینیم ، تمرکز روی همین موفقیت باعث می شود که نیمه تاریک لیوان فراموش شود.

ما همواره فکر می کنیم که اگر همان الگوی موفقیت را پیش بگیریم ما هم موفق می شویم

اما همیشه فراموش می کنیم به یاد بیاوریم که آن چه ما می بینیم ، ماندنی ها، موفق ها بوده اند

در مقابل این موفق ها بسیار بسیار کسانی، گروه هایی ، ایده هایی بودند که ناموفق بوده اند و در گورستان ناکامی خوابیده اند

پس برای آن که شانس موفقیت را بسیار بیشتر از آن چه هست تخمین نزنی بهتر است نه تنها به گورستان ناکامی بروی بلکه تک تک قبرها را نبش قبر کنی تا علت ناکامی آن ها را متوجه شوید

این گونه از خطای بقا یا Survivorship Bias مصون خواهی ماند

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }