آخرین خبرها

داستان و ریشه ضرب المثل « آب از آسیاب افتاد»

سایت بدون – آسیاب های قدیم با فشار آب کار می کردند ، آب به سنگ های آسیاب فشار می آورد و آن ها را به حرکت در می آورد ، این حرکت بدون سر و صدا نبود ، این حرکت با چنان صدایی همراه بود ،که تا فاصله ای دور به گوش می رسید .اما این سر وصدا زمانی به سکوت می رسید که دیگر آب به سنگ های آسیاب می رسید . برای همین ضرب المثلی ساخته شد ، هر زمان که بعد از یک غوغا و سر وصدا ، آرامش از راه می رسد و سکوت حکمفرما شود، می گویند:«آب از آسیاب افتاد»

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }