آخرین خبرها

داستان و ریشه ضرب المثل «آن ریشی که گرو می گیرند ،این نیست»

سایت بدون -می گویند در زمان قدیم  فرد خوش نام و آبرومندی دچار مشکل مالی می شود ، به او می گویند که برو و قرض بگیر ، پیش کسی می رود که پول قرض می دهد ، به او می گوید که چیزی برای گرو بده ، می گوید :ندارم ..برای همین مرد صاحب مال می گوید ؛ ریشی گرو بذار ،مآن که قرض می خواست بگیرد از میان ریش خود ، می گردد و یکی را می کند و لای کاغذی می گذارد و به گرو می دهد

این داستان به گوش مرد رندی می رسد ، پیش مرد قرض  دهنده می رود و مشتی ریش می کند و می گذارد روی میز می گوید:«پول به من قرض بده » …جواب می شنود :«آن ریشی که گرو می گیرند ،این نیست»

این ضرب المثل زمانی به کار می رود، این مثل در مورد افرادی به کار می‏رود که اعتبار و حیثیتی ندارند؛ ولی برای انجام در خواستشان،ادعای اعتبار می کنند

برچسب‌ها: , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }