آخرین خبرها

داستان و ریشه ضرب المثل « اگر من نبرم دیگری خواهد برد»

سایت بدون – می گویند در عصر عاشورا، وقتی سپاه کوفیان سر امام حسین (ع) را بریدند و بر سر نیزه کردند، در میان خیمه ها به دنبال غینمت می گشتند ، در این بین مردی بود که داشت گریه می کرد و در عین حال هر چیز که می دید به زور بر می داشت

از او پرسیدند که چرا گریه می کنی؟ جواب داد:« این اسرا و این زنان ، همه خانواده و یادگارهای رسول اکرم هستند ، وقتی این ها را در این حال می بینم ، نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم»

دوباره از او پرسیدند :« اگر این قدر برای خاندان پیامبر احترام قائل هستی پس چرا غنیمت بر می داری؟» جواب داد:« اگر من نبرم ، دیگری خواهد برد»

این ضرب المثل آن جا به کار می رود که کسی را برای توجیه کار زشت خود،می گوید که اگر من این کار را انجام ندهم کس دیگری آن را انجام می دهد درحالی که فراموش می کند هر کس مسوول کار خودش است

برچسب‌ها: , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }