آخرین خبرها

رازهای باستانی /شبکه تونل های زیر زمینی در عصر حجر

https://rooziato.com/wp-content/uploads/2017/06/78755-112-1000-e0918c5520-1484634214-w700.jpg

سایت بدون -کشف شبکه ای پیچیده و تو در تو از تونل های زیرزمینی که از اسکاتلند تا ترکیه کشیده شده اند نشان می دهد که جوامع عصر حجر تنها شکارچیان و گردآوران ساده ی غذا نبودند. با این وجود هدف از ساخت چنین شبکه ی پیچیده ای از تونل ها توسط انسان های عصر حجر مشخص نشده است. برخی از باستان شناسان بر این باورند که این تونل های زیرزمینی برای فرار از دست حیوانات درنده مورد استفاده قرار گرفته اند و برخی دیگر می گویند که این تونل های زیرزمینی برای سفر کردن راحت و ایمن و بدون متحمل شدن راهپیمایی های خطرناک در روی زمین و آسیب دیدن از شرایط جوی ناخوشایند و درگیری با سایر جوامع ساخته شده اند.

“هاینریش کوش” باستان شناس آلمانی می گوید بقایای این تونلها در زیر بقایای به جا مانده از صدها خانه نوسنگی در سرتاسر اروپا کشف شده است. وی در کتاب ” اسرار دروازه های زیرزمینی به سوی جهانی دیرین” می گوید این واقعیت که بسیاری از این تونلها پس از گذشت 12 هزار سال هنوز پابرجا باقی مانده اند نشان می دهد شبکه اصلی آنها باید بسیار عظیم بوده باشد.

وسعت بیشتر این تونلها بیشتر از 70 سانتیمتر نیست، به این شکل تنها یک انسان به تنهایی و بدون هیچ ابزار و وسیله اضافی می تواند درون آن بخزد. این تونلها در برخی از مناطق وسیعتر شده و در آنها جایی برای نشستن، مخازن انبار و یا اتاقهایی تعبیه شده است. تمامی این تونلها به یکدیگر متصل نیستند اما در کنار یکدیگر شبکه زیرزمینی بسیار بزرگی را به وجود آورده اند.

در مناطق باوارياي آلمان و استيرياي اتريش به ترتيب 700 و 350 متر از اين شبکه تونلي زيرزميني کشف شده است.

برچسب‌ها: , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }