آخرین خبرها

رازهای باستانی / استخوان های کودکان در فاضلاب حمام های رومی

سایت بدون -تاریخ همیشه شگفت انگیز بوده و همواره کشفیاتی وجود دارد که انسان را با گذشته خود آشنا می کند اما کشفیاتی وجود دارد که انسان را بهت زده می کند ، چیزهایی در گذشته اتفاق افتاده که گاهی برای انسان امروزی قابل درک نیست ، در این  سلسله مطلب سعی شده است که به  کشف های  باستان شناسی که همه را متعجب کرده بپردازیم ، کشف هایی که بعضی از آن ها هنوز برای ما علامت سووال محسوب می شود؛

1-استخوان های فاضلاب حمام های  رومی

حمام های رومی یا بیزانسی

در روایت های تاریخی زیادی وجود دارد که اسپارت ها کودکان ناقص الخلقه و ضعیف  خود را می کشتند و اعتقاد داشتند که تنها کودکانی می توانند به حیات ادامه دهند که در جنگیدن به پیروزی برسند اما در مورد رومی ها این جوری نیست  یعنی هیچ روایتی نداریم درباره این که آن ها کودکان خود را می کشتند ، برای همین است وقتی در فاضلاب حمام های رومی و بیزانسی استخوان کودک پیدا شده ؛ تمام تاریخ نگاران را متعجب کرده است ، معمایی که هیچ کس  راز آن را نمی داند .البته وقتی در منطقه اشکلتون 100 استخوان کودک پیدا شد که از عمر هیچ کدام از آن ها بیشتر از یک هفته نمی گذشت ، حدس هایی زده شد ،حدس هایی که حتی به داستان افسانه ای شهر رم هم مربوط است ، کودکانی ناخواسته در آن زمان وجود داشت که مادران آن ها را به واسطه دردسرهایشان نمی خواستند، همین مساله باعث می شده که به نوعی می خواستند آن ها را از بین ببرند ، آیا این استخوان ها مربوط به کودکان فواحش و کارگران زنی است که می خواستند از شر کودکان خود بی رحمانه رهایی پیدا کنند؟ کسی نمی داند

https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/infant-skeleton-asklelon-israel.jpg

 

 

 

 

برچسب‌ها: , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }