آخرین خبرها

رضا اسدی از عرش تا فرش در یک نیمه /هشت بیست

سایت بدون – چرا رضا اسدی یک نیمه بدترین خرید تاریخ پرسپولیس بود و نیمه بعدی ستاره‌ای که خریدنش نهایت تدبیر؟
همین مساله رضا اسدی می‌تواند بهترین مصداق برای توصیف جهان امروز باشد،جهان شبکه‌ها
در جهان شبکه‌ای زمان منطقی بر دو وجه دارد،همزمانی و بی‌زمانی…شما اکنون در همین لحظه ابزاری دارید که احساسات خود را فارغ از تمام محدودیت‌های جغرافیایی به همه جا بفرستید و منتظر پایان و ارزیابی کلی نباشید
همین باعث سیالیت و تحول مدام هویت،عشق و نفرت می‌شود
تا احساسات شما آن لاین است،همواره یک پاس بد می‌تواند فرش باشد و یک گل نهایت عرش

افشین خماند

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }