آخرین خبرها

ریشه و داستان « به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر»

سایت بدون – یک صحنه شکار را در نظر بگیرید ، یک آهو دارد می دود و یک سگ شکاری یا به اصطلاح تازی در پی آن دوان است تا آن را بگیرد، در این میان شما یا طرفدار آهو هستید که بتواند فرار کند یا طرفدار سگ که بالاخره بتواند حریف را شکار کند ، مگر کسی آدم روراستی نباشد و بخواهد هردو طرف ماجرا را داشته باشد ، تا در این وسط به یک منفعت شخصی برسند.هر گاه کسی در میانه بایستد و موضع خود را مشخص نکند ، منافقانه هر دو طرف را داشته باشد می گویند:«به آهو می گوید بدو، به تازی می گوید بگیر»

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }