آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«حرام خواری آن هم شلغم؟»

سایت بدون – در قدیم گروهی ازمردم بودن که به درون باغ ها و مزارع دیگر مردمان می رفتند و میوه ها و محصولات آن ها را بر می داشتند یا همان جا می خوردند.

به این آدم ها که بدون توجه به رضایت صاحب محصول ، حاصل دسترنج دیگران را مصرف می کردند حرام خوار می گفتند

حالا تصور کنید کسی به مزرعه شلغم برود و شروع کند به شلغم خام خوردن …یعنی عذاب آخرت را برای خود می خرد، آن هم برای چیزی که خوردن خودش یک عذاب است.

این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که بخواهند بگویند گناه نکن اما اگر گناه هم می خواهی بکنی لااقل برای چیزی بکن که ارزشش را داشته باشد.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }