آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است»

سایت بدون – فضولی هم معنای کنجکاوی می دهد و هم معنای دخالت در کار دیگران

فضولی از جمله کارهای ناصواب است

می گویند در روز قیامت یک نفر را به دلیل گناه فضولی به جهنم فرستادند

آن فرد فضول حتی در دوران عذاب دیدن هم نتوانست دست ازعادت زشت خود بردارد

و شروع کرد از هیزم های آتش جهنم هم ایراد گرفتن

و گفت این هیزم ها تر است

این ضرب المثل بیشتر زمانی به کار می رود که بخواهند به کسی بگویند به تو ارتباطی ندارد و در این مساله کنجکاوی یا دخالت نکن

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }