آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«پیه گرگ به خودش مالیده است»

سایت بدون – این ضرب المثل ریشه در یک خرافات بسیار قدیمی دارد، در قدیم می گفتند اگر کسی پیه گرگ به خودش بمالد ، تنها می ماند و همه از او دوری می کنند ، شاید هم دلیل آن این است که کسی اگر که پیه یا چربی گرگ به خودش بمالد ، بوی گرگ می گیرد و بوی گرگ برای رمه داران و سگ های آن ها بوی خطر است .

این مساله باعث می شد که اگر بخواهند کسی را از چشم بیاندازند به او پیه یا چربی گرگ میمالیدند ، این ضرب المثل وقتی به کار می رود که کسی بدعنق و نفرت انگیز است و دوستی با او سخت

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }