آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل«چراغ از بهر تاریکی نگهدار»

سایت بدون – سعدی در بخش مواعظ خود می گوید که وقتی حالت خوب است و در سلامت هستی ، پزشکان و طبیبان را از خود ناراحت نکن ، چون ممکن است در هر لحظه بیماری از راه برسد و مشکل ایجاد کند و آن وقت نیازمند او می شوی

چو به بودی طبیب از خود میازار/که بیماری توان بودن دگر بار

چو باران رفت بارانی میفکن/چو میوه سیر خوردی شاخ مشکن

چو خرمن برگرفتی گاو مفروش/که دون همت کند منت فراموش

منه بر روشنایی دل به یک بار/چراغ از بهر تاریکی نگه دار

همان آن چیزهایی که سعدی هم به آن ها اشاره دارد ، ارجاع به یک ضرب المثل مشهورتر است که «پل های پشت سرت را خراب نکن»

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

یک نظر

  1. ادمی هرگز نمیبیند زسنگینی گزند. از سبک مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }