آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «آب داشتی، تخم داشتی ، تو بودی که نکاشتی»

سایت بدون – کشاورزی همت می خواهد ، درست است که این پیشه شریف به ابزار و امکاناتی وابسته است ، یعنی این که درست است باید بذر یا تخم مناسب داشته باشی ، درست است که تغییرات جوی و شرایط آب و هوایی بسیار موثراست ، درست است که آب و میزان بارندگی بر محصول اثر دارد اما قبل از هر چیز خود جنم کار مهم است ، اگر نکاری ، اگر زحمت کاشتن را به خود هموار نکنی ، خوب طبیعی است که محصولی نخواهی داشت ،

اگر کسی علی رغم امکاناتی که داشته ، کاری را انجام ندهد و در نتیجه دستانش خالی بماند ، به او می گویند ، تقصیر خودت است و یا به روایت این ضرب المثل«آب داشتی ، تخم داشتی ،توبودی که نکاشتی »

برچسب‌ها: , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }