آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « از دماغ فیل افتادن»

سایت بدون -همیشه وقتی می خواهند کسی را مورد خطاب قرار دهند که خیلی خودش را می گیرند ، می گویند از دماغ فیل افتاده است اما ریشه این ضرب المثل برمی گردد به قصه توفان نوح

حضرت نوح،پیامبر خدا بود و به امر پروردگار کشتی بزرگی ساخت و از هر حیوان یک جفت در کشتی گذاشت وبه امر پروردگار، همراه با مردم پرهیزگاری که به او ایمان آورده بودند،سوار کشتی شد. چون خداوند می خواست  گناهکاران  را عذاب کند و حضرت نوح به همه گفته بود که به زودی باران شدیدی می بارد و کشتی را با خود می برد و هرکس در خشکی بماند، گرفتار سیل و طوفان خواهدشد.عده ای از بت پرستان و بدکاران حرفش را قبول نکردند و سوار کشتی نشدند و در آب های خروشان غرق شدند و به سزای کارهای بدشان رسیدند.

اما مؤمنان با پیامبر خدا(نوح)در کشتی نشستند کشتی به مدت  شش ماه روی آب ها سرگردان بود.در این مدت، حیوانات با فضولات خود باعث کثیفی و آلودگی کشتی شده بودند.بوی بدی هم از این  فضولات به مشام می رسید و مردم را آزار می داد.پیروان حضرت نوح به او گفتند:«ای پیامبر خدا، فکری به حال این فضولات و آلودگیها بکنید،از این بوی بد جانمان به لب رسیده و داریم خفه می شویم.»

حضرت نوح  دست  به دعا برداشت  و از خداوند خواست تا راهی برای از بین بردن این آلودگیها به او نشان بدهد.خداوند از او خواست تا دستی به پشت فیل بزند.حضرت نوح این کار را کرد و از درون بینی فیل، خوکی بیرون آمد و شروع  به خوردن کثافات و فضولات نمود و کشتی تمیز شد ومردم راحت شدند.

اما شیطان که در کشتی پنهان شده بود، دستی به  پشت خوک زد و از بینی خوک موشی بیرون جست  و شروع کرد به زاد و ولد و تعداد موشها زیاد شد.آنها با جویدن کشتی و دزدیدن خوراکیها به مردم آزار می رساندند.حضرت نوح به امر خدا دستی بر روی شیر مالید و شیر عطسه ای کرد و گربه ای از دماغش بیرون پرید و موشها را گرفت و خورد و مردم  را از شر آنها نجات داد.

اما این که در مورد مردم خودخواه می گویند از دماغ  فیل افتاده، چون فیل حیوان بسیار بزرگی است و هیکل درشتش حتی شیر را هم می ترساند پس اگر چیزی مثل یک خوک هم از دماغش بیرون بیفتد،می تواند باعث غرور آن خوک شود.

با نقل  این داستان، این ضرب المثل هم برای مردمی که بیخود و بی جهت برای دیگران قیافه می گیرند و فخرفروشی می کنند، ساخته شد تا بدانند که از دماغ فیل افتادن هرگز باعث برتری حیوانی مثل  خوک نمی شود.افاده و غرور بیجا و فخرفروشی به دیگران هم هرگز دلیل بهتر بودن یک انسان نیست، بلکه نشانه ی نادانی و ضعف اخلاقی شخص می باشد

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

2 نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }