آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «انگار بیژن را از ته چاه درآورده است»

سایت بدون – داستان بیژن و منیژه از داستان های عاشقانه جذاب شاهنامه است ، بیژن یک پهلوان ایرانی است و منیژه دختر افراسیاب پادشاه توران ، افراسیاب بعد از اطلاع از رابطه آن ها ، بیژن را به ته چاه می فرستد و منیژه را از کاخ بیرون می کند ، رستم برای نجات بیژن به توران می رود و این پهلوان را نجات می دهد که کار دشواری بود.

این ضرب المثل مثل ضرب المثل «شاخ فیل را شکستی » می ماند ، زمانی به کار می رود که کسی فکر می کند واقعا کار مهمی انجام داده اما در واقع خیلی هم مهم نیست

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }