آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« اگر بد روضه خواندم ، گریه نکن»

سایت بدون -این ضرب المثل معنای بسیار ساده ای دارد می خواهد بگوید پیش داوری نکن ، بگذار کار را انجام بدهم ، آن وقت در مورد من تصمیم بگیر، این که من از قبل پیش فرض هایی داشته باشیم و بر اساس این پیش فرض ها قضاوت کنیم باعث می شود که قضاوت ما واقعی نباشد

برچسب‌ها: , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }