آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «اگر بردیده مجنون نشینی/به غیر از خوبی نبینی»

سایت بدون – برای یافتن ریشه این ضرب المثل قدیمی که همه می دانند معنیش این است که باید از نگاه هرکس به اشیا نگاه کرد تا بدانی چرا آن را دوست می دارد باید به این شعر وحشی بافقی بازگشت

به مجنون گفت روزی عیب جویی/که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گر چه در چشم تو حوریست/به هر جزوی ز حسن او قصوریست

ز حرف عیب‌جو مجنون برآشفت/در آن آشفتگی خندان شد و گفت

اگر در دیدهٔ مجنون نشینی/به غیر از خوبی لیلی نبینی

تو کی دانی که لیلی چون نکویی است/کزو چشمت همین بر زلف و روی است

تو قد بینی و مجنون جلوه ناز/تو چشم و او نگاه ناوک انداز

تو مو بینی و مجنون پیچش مو/تو ابرو، او اشارت‌های ابرو

دل مجنون ز شکر خنده خونست/تو لب می‌بینی و دندان که چونست


برچسب‌ها: , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }