آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « ایوان پی شکسته مرمت نمی شود»

سایت بدون – پی معادل فارسی فوندانسیون است ، جایی در دل خاک که بار حاصل از ساختمان را به زمین منتقل می کند ، روی پی ساختمان ساخته می شود و دیگر دسترسی به آن ممکن نیست ، نقش ایوان را می توان درست کرد، اگر نمای ساختمان آسییب دید، اگر دیواری ترک خورد می توان همه آن ها را ترمیم و مرمت کرد اما اگر پی و فوندانسیون یک بنا آسیب دید دیگر قابل مرمت نیست و باید آن را خراب کرد ، این ضرب المثل می خواهد بگوید که اگر اصل یک چیز خراب شد ، دیگر به درست شدن آن نباید فکر کرد.

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }