آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «باج به شغاد نمی دهد»

سایت بدون- زال دو پسر داشت ، یکی رستم بود که پهلوان بزرگی شد و نماد حماسه در میان ایرانیان ، پسردو زال شغاد بود ، کسی که در پیش گویی ها گفته شده بود که آدم بد و فاسدی می شود ، شغاد بزرگ شد و تبدیل به پهلوانی شد .او از طرف پدر به کابل رفت تا با امورکشورداری آشناشود،در آنجا با دختر پادشاه کابل ازدواج کرد اما مرد لایقی نبود و ظلم می کرد

در آن زمان باج و خراج کابل به پسر دیگر زال یعنی رستم می رسید و شغاد فکر می کرد چون او داماد پادشاه کابل شده ، باید این باج به او تعلق بگیرد اما مردم با این زورگویی مخالف بودند و می گفتند :«ما باج به شغاد نمی دهیم »…شغاد کینه رستم را به دلیل گرفت و عاقبت او را با نیرنگ و حیله کشت

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی بخواهد بگوید که زیر بار زور نمی رود

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }