آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « بینی اش را به خاک مالیدن»

سایت بدون – سجده کردن تنها در مقابل خداوند متعال است که دارای ارزش است اما در قدیم ستمگرانی که خدا را در جایگاه خدا می دیدند ، دوست داشتند که اقوام مغلوب و شکست خورده در مقابل آن ها سجده کنند ، در این حالت که در برخی از موارد با زور همراه بود ، فرد بازنده را در مقابل پادشاه یا فرمانده به گونه ای قرار می گرفت که دماغش یا بینی اش به خاک می رسید . برای همین است که ضرب المثل «بینی اش را به خاک مالیدن » برای ادعای شکست دادن یا مغلوب کردن به کار می رود.

برچسب‌ها: , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }