آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « تیشه به ریشه زدن»

سایت بدون – وقتی می خواهند درختی را قطع کنند معمولا از تبر استفاده می کنند، تبر را به تنه یا ساقه درخت می زنند و در خت را می اندازد اما با تبر زدن درخت به طور کامل از بین نمی رود ، چرا که این درخت هنوز ریشه ای دارد که می تواند روی حتی تنه ای شکسته جوانه بزند و به حیات ادامه دهد

برای این که یک درخت را به طور کامل بین ببرند باید از ابزار دیگر به نام تیشه استفاده کرد. تیشه ابزاری است که برای کندن زمین و حتی زمین سفت به کار می رود و با تیشه می توان ریشه درخت را از خاک بیرون آورد و کار درخت را تمام کرد.

اصطلاح از ریشه زدن برای زمانی به کار می رود که کسی یا چیزی را بخواهند به طور کامل از بین ببرند و دیگر فرصت ادامه حیات را از او بگیرند ، این نهایت دشمنی است

در ادبیات فارسی درباره این اصطلاح مصداق های فراوانی وجود دارد که با هم مرور می کنیم

به تیشه روی خارا می خراشید
چو بید از سنگ مجرا می تراشید.

نظامی

به تیشه کس نخراشد ز روی خارا گل
چنانکه بانگ درشت تو می خراشد دل .

سعدی (گلستان )


در این محنت سرا یک عشق پیشه
نزد چون من به پای خویش تیشه .

جامی

توجه داشته باشید که گاهی انسان ها خودشان باعث نابودی خودشان می شوند که در زبان فارسی برای آن اصطلاح تیشه به پای خود زدن را به کار می برند.

البته تیشه زدن گاهی فقط مربوط به درخت نیست ، وقتی بنایی را هم می خواهند تخریب کنند از تیشه استفاده می کنند

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }