آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « جنگ زرگری راه انداختن»

سایت بدون – دعوای ساختگی و جدال الکی ساختن برای این که یک ماجرا را به حاشیه بردن ویا سود بردن را جنگ یا دعوای زرگری می گویند گویا ریشه آن به زمان های قدیم برمی گرددکه هرگاه مشتری پولداری نزد زرگری می‌رفت و خواستار زیور یا جواهر معینی می‌شد، زرگر بهای آن را چند برابر بهای واقعی می‌گفت و به‌شکلی زرگر همسایه را خبر می‌کرد تا وارد معرکه شود. زرگر دوم همان کالا را به بهایی کم‌تر اما هنوز بسیار بالاتر از بهای واقعی عرضه می‌کرد. زرگر اولی با دومی جدال می‌کرد که می‌خواهی مشتری مرا از چنگم درآوری … و دومی به او تهمت می‌زد که می‌خواهی چیزی را به چند برابر بهای واقعی بفروشی. مشتری که این دعوا را حقیقی می‌پنداشت، جواهر را از دومی می‌خرید و دو زرگر سود به‌دست‌آمده را میان خود تقسیم می‌کردند.

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }