آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «خوشی زیر دلش زده»

سایت بدون – اصطلاح زیر میز را که شنیده اید

یعنی حرکتی عصبی برای پایان یک چیز

حالا به خوشی و خوب بودن و حال خوب را آدم نمایی کرده و مثل یک انسان در نظر بگیرید

دلتان را هم یک میز در نظر بگیرید

خوشی زیر دل زدن یعنی خوشی دارد یک کار احمقانه می کند

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که خوشی ها و زندگی خوب آن قدر عادی و تکراری شده باشد که بخواهد کاری اشتباه کند که این خوبی از او گرفته شود

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }