آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «دزد ناشی به کاهدان می زند»

سایت بدون – در قدیم برای این که غذای دام و احشام به ویژه در زمستان دچار مشکل نشود

انبار کاهی را در کنار خانه و طویه می ساختند و در آن کاه را از بی ارزش ترین محصولات کشاورزی و در واقع اضافی محصول است را ذخیره می کنند

دزد ها برای دزدی کردن اول خود خانه را انتخاب می کردند چون اشیای قیمتی درون آن بود

گزینه دوم طویله بود، در طویله حیوانات بودند و محصولات آن

اما به کاهدان زدن بزرگترین اشتباه یک دزد است

با همه دردسرها به جایی می رود که هیچ چیزی عائدش نمی شود

دزد با تجربه حتی در تاریکی شب هم کاهدان را چون کوچکتر از دو ساختمان دیگر است تشخیص می دهد

اما دزد ناشی نه و خود را به دردسر می اندازد

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی در محاسباتش دچار اشتباه شده و به موفقیتی که انتظار داشت نمی رسد

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }