آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « دست ما کوتاه و خرما بر نخیل »

سایت بدون –  این ضرب المثل از یک بیت از غزل خواجه شیراز ، لسان الغیب حافظ گرفته شده است

پای ما لنگ است و منزل بس دراز

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

این ضرب المثل در آن نوعی حسرت به چشم می خورد.

این بیت آنقدرشاعرانه ودارای تصویر وقابلِ فهم برایِ عموم است که تبدیل به ضرب المثل شده است

سرمنزلِ مقصود وبارگاهِ معشوق دردوردست هاواقع شده وبرای رسیدن به آن بایداز هفت خانِ رستم عبورکرد .ازبختِ بد پایِ مانیز شکسته وناتوان است و ما قدرتِ راه رفتن نداریم ، وصالِ یار همانند خرمایی بر بلندای نخل است و دستانِ کوتاه ما بدان نمی‌رسد. لوازم وابزارِفوق العاده نیازاست که مانداریم.

برچسب‌ها: , , , , ,

5 نظر

  1. واحد شمارش نخل همانند انسان است،او چون انسان درآب خفه می‌شود واگرسرش قطع شود می میرد، صاحب عقل و عشق است،شاید حسرت انسان از این بابت باشد انسان درزندگی کلی دوندگی داردبی ثمراست،ولی نخل بدون حرکت به بارنشسته است.

  2. منظور از این بیت این هست که اگر تلاش کنی به چیزی که میخواهی میرسی و اگر به چیزی نمیرسی دلیلش این هست که برای بدست آوردنش تلاش نمیکنی

  3. واحد شمارش نخل نفر است نه انسان ولی دلیلش را درست نوشتید

  4. منظور آرزوهای دور و دراز لست. ومعنی حسرت مال دنیاست.

  5. چون درخت خرما بلند است وبالا رفتن ازان درخت بسیار سخت است و مهارت خودش را میخواهد از درخت خرما در این شعر استفاده کرده

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }