آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «دیگ ملا نصرالدین است»

سایت بدون – می گویند روزی ملانصرالدین از همسایه خود دیگی قرض گرفت

چند روز بعد داخل آن دیگ، دیگ کوچک دیگری گذاشت و به همسایه پس داد

همسایه که تعجب کرده پرسید : این دیگ چیست؟

ملا نصرالدین گفت: دیگ شما آبستن بود، در خانه ما وضع حمل کرد و این بچه دیگ شماست

همسایه که از ساده لوحی ملانصرالدین به وجد آمده بود، دیگ را گرفت و به خانه رفت

چند روز بعد دوباره ملانصرالدین رفت از همسایه دیگی قرض خواست

همسایه خوشحال بزرگترین دیگ مطبخش را به او داد

اما تا چند روز ملانصرالدین دیگ را پس نیاورد

همسایه در خانه او رفت و سراغ دیگش را گرفت

ملانصرالدین به او گفت: دیگ شما مرده است

همسایه ناراحت و عصبانی پرسید: مگر دیگ می میرد

ملانصرالدین هم گفت: دیگی که می زاید، لابد می میرد

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی فریب طعمه های کوچک و سودهای کوچک را می خورند و کل سرمایه خود را از دست می دهند و بیشتر در مقام هشدار به کار می رود

یعنی می گویند این مثل دیگ ملا نصرالدین می ماند، ممکن است بمیرد و از دستش بدهی

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }