آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «زیر سرش بلند شده»

سایت بدون – در قدیم رسم بر این بود که چیزهای قیمتی را زیر بالش می گذاشتند و می خوابیدند

تا در موقع خواب دزد ناغافل آن را ندزد

برای همین کسی که زیر سرش بلند شده ، یعنی چیزی دارد که از دیگران مخفی می کند و به آن تکیه دارد

این اصطلاح برای کسی به کار می رود که وسوسه شده و هوایی ، تحریک شده یا با کسی سرو سری دارد

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }