آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « سنگ کسی را به سینه زدن»

سایت بدون – مفهوم سنگ در این ضرب المثل آن چیزی نیست که در ذهن شماست ، برای یافتن معنای سنگ در این ضرب المثل باید به زورخانه بروید و یکی از ورزش های مرسوم در آن رابشناسید، ورزشی که به آن سنگ زدن یا سنگ گرفتن می گویند، در این ورزش پهلوان در میانه گود زورخانه می خوابد و دوقطعه سنگ سنگین را مهار می کند .

سنگ گرفتن به دو شیوه انجام می شد ، یکی به شیوه غلتان بود که پهلوان دو سنگ را با دو دست خود چنان می‌گیرد که سرهای هلالی آن دو به سوی سرش باشد و به نوبت به پهلوی چپ و راست می‌غلطد. هنگامی که بر پهلوی چپ است سنگی را که در دست راست دارد مستقیم چنان بالا می‌برد که بازوی خمیده‌اش راست شود و به همان شیوه هنگامی بر پهلوی راست است سنگی را که در دست چپ دارد مستقیم به بالا می‌برد.

شیوه دیگر سنگ گرفتن ، سنگ گرفتن جفتی بود در این شیوه پهلوان به پشت می‌خوابد و پاهایش را دراز می‌کند و دو سنگ را باهم پی در پی روی سینه بالا و پایین می‌برد.

معمولا مرشد سنگ گرفتن را 114 یا 117 بار می شمارند که اعداد مهمی در زور خانه است

در زورخانه هرکس مخصوصا پهلوانان بزرگ سنگ خودشان را داشتند و سنگ کس دیگری را نمی زدند واین هم دلیل خودش را دارد، چون هر سنگ قلق خودش را دارد و از سوی دیگر وزن آن مشخص نیست ، برای همین کسی که سنگ دیگری را بزند این ریسک را کرده است که نتواند از عهده آن برآید و ضایع شود

سنگ کسی را به سینه زدن این استعاره را در درون خود دارد که آن قدر هوادار توام که حاضرم به خاطر تو ضایع شوم و آبرویم را از دست بدهم.

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }