آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« سگ اگر چاق شود ، قرمه اش نمی کنند»

سایت بدون – احتمالا اصطلاح پروار کردن را شنیده اید ، گاو و گوسفند و سایر دام های از این قبیل را چاق می کنند تا گوشت بیشتری در زمان سلاخی داشته باشند ، هر چقدر این گوشت بیشتر باشد دام پروار شده ارج و قرب بیشتری دارد

البته پروار کردن هیچ ربطی به حیوانی مثل سگ ندارد، مسلمانان گوشت سگ را نجس می دانند و هیچ گاه نمی خورند ، پس مهم نیست سگ چقدر چاق شود به خاطر ذاتش هیچ وقت خوراک و گوشت قرمه نمی کنند

این ضرب المثل می خواهد بگوید درشت شدن بعضی افراد دلیل به محترم شدن آن ها نیست .

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }