آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« علف باید به دهن بزی شیرین بیاید»

سایت بدون – در گذشته بسیازی از مردم ایران شغل دامداری داشتند و خیلی ها هم کوچ نشین بودند ، یعنی برای پیدا کردن غذای خوب برای احشام خود از جمله گاو، گوسفند و بز ییلاق و قشلاق می کردند ، در این میان علف خوب و آذوقه خوب برای حیوانات اهلی چه بود ؟ آن چیزی که آن ها می خوردند و لذت می بردند ، یعنی طبع بشری نمی تواند تشخیص بدهد که آیا حیوان این علف را دوست دارد یا نه ؟

شما تصورکنید ، کسی می خواهد برود برای خیوانات خود علوفه بخرد، فروشنده کی از علف و یونجه خود تعریف می کند و می گوید که این ها شیرین است ، او در جواب فقط می تواند بگوید که من نمی دانم ، این علف باید در دهان بز من شیرین بیایید و بپسندد

این ضرب المثل در مواردی به کار می رود که بخواهیم به سلیقه دیگران احترام بگذاریم ، حتی اگر مطابق سللیقه خودمان نباشد.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , ,

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }