آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « موهایش را در آسیاب سفید نکرده است»

سایت بدون – کار کردن در آسیاب جدا از سختی آن ، تبعاتی هم داشت ،گندم پس از آن که سابیده می شود و به آرد تبدیل می گردد، حالت پودری آن باعث می شود که به سر و صورت آسیبان بچسبد ، حتی اگر به عنوان مشتری هم به آسیاب ها می رفتند از سفیدی حاصل از آرد درامان نبودند ، بگذریم از رندانی که برای این که سن خود را بالاتر نشان دهند و در زمانی که ریش سفید بودن و سن بالا داشتن یک مزیت اجتماعی بود به ریش ، سبیل و موهایشان آرد می زدند .برای همین یک موی سپید داشتیم که حاصل گذر عمر است و پشت سرش تجربه خوابیده و یکی هم موی سپید دروغی است که در آسیاب سپید شده …

این ضرب المثل زمانی بخواهند بگویند که تجربه عامل موثری است یا بخواهند بگویند که نصیحت یک متخصص را گوش بکنند.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }