آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « میخ طویله را بکوب سر زبان من »

سایت بدون -می گویند روزی ملانصرالدین سفره ای انداخته بود و داشت غذایی می خورد، در همان زمانی سواری رد شد ، میرزا طبق عادت به آن سوار بفرما زد و گفت بیا سر سفره ما بنشین ، ملا نصرالدین فکر می کرد که سوار چون در حال حرکت است ، تعارف را رد می کند اما سوار گفت :باشد آمدم

سوار که از اسبش پیاده شد، دنبال جایی می گشت که میخ طویله را بکوبد و افسار اسب را به آن ببندد ، جایی پیدا نکرد و از ملا پرسید این میخ طویله را کجا بکوبم ، ملانصر الدین جواب داد:«سر زبان من » ….یعنی این زبان من را لعنت که به تو تعارف زدم …این ضرب المثل در زمانی به کار می رود که زبان بی دلیل باز شود و کاری کند که باعث دردسر شود.

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }