آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « نه کور می کند، نه شفا می دهد»

سایت بدون – قصابی بود که چشمش درد می کرد ، خیلی هم درد می کرد ، آن قدر هم درد که گاهی حتی ترجیح می داد ، اگر شفا پیدا نمی کند و چشمانش خوب نمی شوند ، کور شود تا درد آرام شود. او پیش هر طبیبی که می رفت ، معالجه بی فایده بود و مرهمی که به او داده می شد نه او را کور می کرد و نه شفا می داد، انگار نه انگار

روزی پیش طبیب رفت و گفت که این دوای شما اثر نمی کند ، طبیب که همه چیز را درست می دید ، از او خواست که مرهم را مقابل چشمان خودش استفاده کند ، پس از آن بود که فهمید که قصاب با هم دستی که در آن خون و سایر آلودگی های ناشی از شغلش چشمانش را می مالد و در نتیجه دارو هیچ نتیجه ای ندارد و از او خواست که قبل از مالیدن مرهم به چشمانش ، دست های خود را بشوید

از آن به بعد وقتی بخواهند از بی اثر بودن کاری حرف بزنند این ضرب المثل را گویند.

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }