آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل و اصطلاح «چسان ، فسان»

سایت بدون -این اصطاح از زبان روسی و از ترکیب Чёсаная Фасонная گرفته شده که “چسانی فسانی” تلفظ می‌شده است. اولین واژه یعنی Чёсаная (چسانی) صفت مذکر (و نیز مونث آن با تلفظ “چوسانایا”) دراصل به‌معنی کسی است که موی خود را خوب آرایش کرده، اما به‌معنی مجازیِ کسی که آرایش زیاد کرده نیز به‌کار می‌رود و در آن زبان نیز طنز‌آمیز و کنایه‌آمیز است. واژه‌ی رایج امروزی برای این معنی Причёсаная (پری چوسانی) است. دومین واژه یعنی Фасонна (فسانی) هم‌ریشه با Fasson فرانسوی، در زبان روسی به‌معنی کسی است که لباس مرتبی به‌تن دارد و مجاز خوش‌پوش/ خوش‌لباس است. در زبان فارسی هرکس که بیش از حد به ظاهر خود می رسد و از این بابت متظاهر است را به این اصطلاح منسوب می کنند.

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,
add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }