آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« پیمانه اش پر شده»

سایت بدون – پیمانه ابزار اندازه گیری است

پیمانه وقتی پر شود ، یعنی میزان لازم اندازه گیری شده و کار سنجش تمام است

این ضرب المثل به معنای تمام شدن است چه عمر و چه صبر

پیمانه پر شدن در شعر فارسی کاربرد زیادی داشته دارد:

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }