آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« چو به گشتی طبیب از خود میازار»

سایت بدون – سعدی علیه الرحمه یک بیت دارد که دو طرف آن تبدیل به ضرب المثل با یک معنای مشترک شده است

چو به گشتی طبیب از خود میازار/چراغ از بهر تاریکی نگهدار

درباره مصراع دوم این عبارت پیش از این نوشته ایم اما مصراع اول هم تعبیر بسیار جالبی است .

بیماری را در نظر بگیرید که در حالت بیماری چون خود را محتاج هنر و مهارت پزشک می داند به او احترام فراوان می گذارد و هر کاری را که او می گوید ، انجام می دهد اما همین که به بهبودی رسید…دیگر حرف های او را گوش نمی دهد و دربرابر توصیه های او حرف های تند و آزار دهنده می زند

سعدی می خواهد بگوید که هر آن دوباره ممکن است بیمار شوی و دوباره به همان طبیب و پزشک نیازمند، پس او را آزار نده و برای بیماری بعدی رابطه خوبت را با او حفط کن

این ضرب المثل می گوید نباید به افراد به چشم ابزار نگاه کرد ، وقتی کارمان با او تمام شد دیگر ارج و قرب برایمان نداشته باشد، چرا که دنیا گرد است و ممکن است باز به او احتیاج پیدا کنیم

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }