آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «کافر همه را به کیش خود پندارد»

سایت بدون – ما دنیا را از دریچه خودمان می بینیم

فکر می کنیم که دیگران هم وقایع از همان زاویه ای نگاه می کنند که ما می بینیم

شما یک فرد دین باور و یک فرد بی دین را در نظر بگیرید

دایره و تعریف اخلاق بین این دو متفاوت است

برای فرد دین دار مفاهیمی مثل توحید و معاد باعث جلوگیری از بعضی از اعمال می شود

در مقابل برای فرد بی دین این مفاهیم معنایی ندارد

این ضرب المثل در زمانی به کار می رود که بخواهند به کسی بگویند که گمان او اشتباه است و کاری که مدنظرش است را خودش انجام می دهد

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }