آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «کسی که از گرگ می ترسد، گوسفند نگه نمی دارد»

سایت بدون – در قدیم هر کس به اندازه گوسفندهایی که در آغل خود نگه می داشت مال دار و ثروتمند شناخته می شد چرا گوسفند به چندین و چند طریق از گوشت و شیر و پوست و … سود داشت اما خب گوسفند داشتن و گوسفند نگه داشتن آن قدر هم بی دردسر نبود ، نگه داشتن گوسفند می توانست خطر حضور گرگ را افزایش دهد،برای همین می گفتند که اگر گوسفند می خواهی نگه داری نباید از گرگ بترسی

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی بخواهد کاری را انجام دهد و سود ببرد اما جرات مقابله با خطرهایی آن را نداشته باشد

برچسب‌ها: , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }