آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « کلاهش پشم ندارد»

سایت بدون – قزاق ها که به ایران آمدند ، نوعی کلاه روی سر صاحب منصبان آن ها بود که خز و پشم داشت.این کلاه فقط بر سر افسران بود و سربازان از کلاه های ساده تری استفاده می کردند،وقتی تشکیلات شهربانی ، ژاندارمری و پلیس ایران تشکیل شد ، این رویه تقریبا منتقل شد، برای همین نحوه ارزیابی درجه افراد، کلاهی که بر سر آن ها بود ، در نزاع ها از دور می دیدند و می فهمیدند چه کسی می آید،اگر می فهمیدند کلاه پشم ندارد خیلی تهدیدهای مامور را جدی نمی گرفتند

اصطلاح کلاهش پشم ندارد: یعنی از او نباید ترسید، ابهتی ندارد و دلیلی وجود ندارد كه از او هراس داشته باشیم.

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }