آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «گربه را دم حجله کشتن »

سایت بدون – این ضرب المثل معروف زمانی به کار می رود که کسی بخواهد جذبه و قدرت خود را از همان اول کار نشان دارد  وحکایتی که برای آن ذکر کرده اند این است که :

در زمان قدیم دختری بود که اخلاق خوبی نداشت ، برای او خواستگار نمی آمد ، بالاخره مردی پیشقدم شد و با او ازدواج کرد ،شب اول وقتی عروس و داماد می خواستند به حجله بروند، داماد رو به گربه ای کرد و گفت :«اگر اکنون برای من آب نیاوری ، سرت را می برم » و همین کار را کرد و بیخ تا بیخ سرگربه بینوا را برید، زن که انتظار چنین برخوردی را نداشت ، از آن پس دست از اخلاق بد  و تند خویی برداشت

این حکایت به گوش مردی در همسایگی می رسد ، او که چندین سال بود ازدواج کرده ، شب در مقابل همسرش بر سر گربه ای فریاد می زند که اگر برایم آب نیاوری ، سرت را می برم

همسر این مرد پوزخندی می زند و می گوید:« گربه را باید دم حجله می کشتی »

برچسب‌ها: , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }