آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « یا علی غرقش کن منهم روش»

سایت بدون – می گویند در زمان های قدیم که جنگ میان سنی و شیعه بسیار شدید بود.

در یک کشتی دو جمع سنی و شیعه نشسته بودند

بین این دو گروه بحث شدیدی در گرفت

در نهایت که یکی از گروه شیعه ها که از بحث خسته شده بود سر به آسمان برداشت و گفت

یا علی این کشتی را غرق کن ، من هم غرق شدم مهم نیست

این ضرب المثل برای موقعیتی به کار می رود که کسی حاضر است برای ضرر رساندن به رقیب ، حاضر است به خودش را ضربه بزند

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }