آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « یک کوزه هم پشت سرت می شکنم»

سایت بدون – در قدیم رسم بر این بود که پشت سر مسافر آب بریزند، می گفتند که این رسم باعث می شود که مسافر سالم و صحیح را باز گردد

به این ترتیب رفتن و جایی با آب ریختن مترادف می شود ، این رفتن با مهر و محبت و لطافت همراه بود

این جدایی می تواند اما به جای این محبت با خشم همراه باشد مثلا دری محکم بسته شود یا این که کوزه ای از روی عصبانیت بر زمین کوبیده شود ، این همان جدایی است که کسی نمی خواهد برگشتی در کار باشد

اصلاح پشت سرت کوزه می شکنم خبر از این نوع از خداحافظی دارد ، یعنی من حاضرم به خودم ضرر مالی بزنم تا تو بروی و برنگردی …این ضرب المثل بیشتر در مواقعی به کار می رود که کسی می گوید می روم و بر نمی گردد

این جواب یعنی همان بهتر!

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }