آخرین خبرها

ریشه و ضرب المثل «تو زرد از آب درآمدن»

سایت بدون – یکی از معماهای همیشه بشر این است که آیا هندوانه ای که خریده قرمز و خوشرنگ است ، یا این که درون آن به سمت سفیدی و زردی می زند. هندوانه خوب هنداونه سرخی است که کاملا رسیده وشیرین است اما هندوانه زرد ، هندوانه نارس و کال است که طعمش چندان مطبوع نیست .

همانطور که می دانید هندوانه به صورت غرقآبی کاشته می شود و درون آب است ، اگر آن به موقع از جالیز بیرون بیاورید درونش قرمز و در غیر این صورت درونش زرد است . ما در هنگام برش با توجه به ظاهر هندوانه و احتمالا صدایی که با تقه به آن زده ایم انتظار هندوانه سرخ را داریم ، هندوانه زرد نشانه جنس بد است .

برای همین اگر آدمی در ابتدا مثل هندوانه سربسته خوب به نظر برسد و بعد مشخص شود که ظاهر خوبش تقلبی بوده و اصلا آن کسی که نشان می داده نیست ، به او می گویند:«تو زرد از آب درآمد»

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }