آخرین خبرها

ریشه و ضرب المثل « خواب خرگوشی»

سایت بدون – خواب خرگوشی دو ریشه دارد

ریشه اول را شما هم بلد هستید

همان قصه مسابقه لاک پشت و خرگوش است ، لاک پشت آرام و پیوسته می رود و از خرگوش که در میانه مسابقه

به خاطر غرور و اطمینان از پیروزی خوابش می برد جلو می زند و می برد

ریشه دوم اما به شیوه خوابیدن خرگوش ها بر می گردد

خرگوش ها با چشمان باز می خوابند و چشمان باز این باور را به کسی که او را می ببیند می رساند که حواسش هست

اما در واقع خرگوش خواب و خواب است و اصلا حواسش نیست

این ضرب المثل کنایه از غفلت و حواس پرتی و در نتیجه شکست

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }