آخرین خبرها

زنجبیل بخورید خوش‌اخلاق شوید

محققان دانشگاه كلرادو آمریكا برای اولین‌بار دریافتند مصرف زنجبیل در تغییرات خلق‌وخو و قضاوت‌های اخلاقی موثر است.
سایت بدون -معمولا قضاوت‌های اخلاقی در انسان با احساس خوبی همراه نمی‌شود. مثلا هنگامی كه در مورد حشرات سخن می‌گوییم ذهن ما به صورت ناخودآگاه با احساس انزجار مواجه می‌شود.
محققان در ادامه مطالعات پیرامون تاثیر مواد غذایی در قضاوت‌های اخلاقی به این نتیجه رسیدند مصرف زنجبیل می‌تواند در كیفیت شناخت انسان از رفتار دیگران تاثیرگذار باشد. پروفسور تریسی و همكارانش از دانشگاه كلرادو متوجه شدند با مصرف زنجبیل، واكنش‌های اخلاقی افراد تغییر می‌كند. محققان برای اثبات تاثیر زنجبیل در واكنش‌های اخلاقی از دو گروه داوطلب خواستند دو قرص را كه یكی حاوی شكر و دیگری زنجبیل بود، مصرف كنند. در این مطالعه هیچ‌كدام از افراد تحت نظر نمی‌دانستند قرصی كه خورده‌اند حاوی شكر بوده یا زنجبیل، بنابراین محققان ضمن آگاهی از وضعیت داوطلبان از آنها خواستند پس از گذشت 40 دقیقه برای تاثیر زنجبیل، به تصاویر نامطلوب نگاه كنند. پژوهشگران در ادامه متوجه شدند واكنش داوطلبانی كه قرص حاوی زنجبیل را مصرف كرده بودند هنگام مشاهده تصاویر نامطلوب كنترل شده بود. اما واكنش افرادی‌كه به جای زنجبیل، شكر مصرف كرده بودند به‌مراتب شدیدتر از مصرف‌كنندگان زنجبیل بود.
محققان در پایان متوجه شدند با مصرف زنجبیل احتمال مخالفت با مسائل در تضاد با میل شخصی كاهش می‌یابد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }