آخرین خبرها

سروقت بخوابیم ، سروقت بیدار شویم/ چگونه ریتم خوابمان را درست کنیم؟

https://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/09/%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C.jpg

سایت بدون -بعضی افراد در ساعت بیداری و خواب مشکل دارند. مثلا فرد به جای اینکه ساعت معمولی بخوابد، ساعت 3 نیمهشب به خواب میرود. این فرد بعد از هشت ساعت خواب یعنی ساعت 11 روز بعد از خواب بیدار میشود. این مورد، اختلال بیخوابی نیست. بلکه اختلال ریتم خواب است. این اختلال به صورت فاز تاخیری یا خواب جغدی تعریف میشود. به این افراد توصیه میشود خواب بعدازظهر نداشته باشند. نوع دوم اختلال ریتم خواب به صورت خواب چکاوکی تعریف میشود. اینها ابتدای شب میخوابند و زود بیدار میشوند. مثلا یک سالمند میگوید من ساعت 7 شب میخوابم و ساعت 2 نیمهشب از خواب بیدار میشوم. این هم اختلال ریتم خواب یا اختلال ریتم «سیرکادین» است. نوع سوم، اختلال در نابینایان است. نابینایان ارتباط نوری با محیط بیرون ندارند و 24 ساعت شبانهروز برای این افراد، 26-25 ساعت طولانیتر احساس میشود. این افراد هرشب تمایل دارندیکی دوساعت دیرتر بخوابند و خوابشان ثابت نیست. این افراد ساعت خوابشان را باید با ابزارهای غیربینایی مثل کوک کردن ساعت، کم کردن سروصدا و حضور در محیطهای اجتماعی تنظیم کنند.

یک اختلال ریتم خواب در افراد عقبافتاده ذهنی و بیماران پیشرفته آلزایمر دیده میشود که این افراد خوابهای تکهتکه دارند. به جای هفت یا هشت ساعت خواب یکسره، خوابهای کوتاه دارند.

یک اختلال دیگر در ریتم خواب، مربوط به کسانی است که از یک کشور به کشور دیگر سفر میکنند.

آیا اختلالات خواب باعث بیماریهای قلبی عروقی، ریوی، دیابت و فشار خون بالا میشود؟

بله. برخی اختلالات خواب که مدت طولانی ادامه داشته و فرد به فکر درمان نباشد باعث بیماری میشود. سردسته این اختلالات، اختلال تنفسی حین خواب است. نفس فرد در حین خواب بند میآید. صبحها فرد با خستگی و سردرد بیدار میشود. 85درصد افرادی که اختلال خواب دارند، افسردگی هم دارند.

برخی داروها باعث بیخوابی یا پرخوابی میشود. در این صورت چه اقدامی لازم است؟

اگر داروی مصرفی بیخوابی ایجاد میکند، فرد میتواند با هماهنگی با پزشک، آن را درصبح یا نزدیک ناهار میل کند نه درشب که باعث بیخوابیاش شود. اما دارویی که باعث پرخوابی در فرد میشود را با نظر پزشک نزدیک شب میل کند نه درابتدای روز.

اختلال ریتم خواب در دانشآموزان و دانشجویان چگونه درمان میشود؟

این افراد میتوانند هرشب، یا دو سه شب یک بار نیمساعت زودتر به رختخواب بروند و ساعت را کوک کنند تا صبح ساعت 7 بیدارشوند و طی بعدازظهر نخوابند.

برچسب‌ها: ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }